Facebook 上等你來找
 
 
 
( 2017-12-14 ) 聖誕節假期網上菜包送遞服務暫停通知
各位親愛的顧客,請留意12月25及26日為聖誕節假期,網上菜包送遞服務將暫停2天。
預祝各聖誕節假期快樂。
業務經理


2017年12月14日
 
X.ON Interactive Agency ASIA, Hong Kong MLD Live Monitoring protection