Facebook 上等你來找
 
 
 
( 2018-06-26 ) 有關香港特別行政區成立紀念日網上餸菜包送遞服務暫停
致各位親愛的客戶:

2018年7月2日為香港特別行政區成立紀念日翌日假期, 當天網上餸菜包送遞服務將暫停一天,敬請留意。多謝支持。

預祝 假期快樂

東華三院煮餸易

業務經理

2018年6月26日
 
X.ON Interactive Agency ASIA, Hong Kong MLD Live Monitoring protection